Jeśli w ramach obu części etatu pracownik wypełnia jakieś zadania określone przez art. 343 ust. 1 ustawy 2.0, to powinno się zarejestrować obie części etatu (jako dwa warunki zatrudnienia w ramach tego samego zatrudnienia). Jeśli natomiast zadania takie wypełniane są jedynie w kontekście etatu badawczo-dydaktycznego, to należy zarejestrować tylko 1/2 etatu w ramach tego zatrudnienia.

Należy zarejestrować oświadczenie o reprezentacji dyscyplin oraz oświadczenie N w ramach zatrudnienia w tym podmiocie niezależnie od tego, jak zostaną zarejestrowane warunki zatrudnienia (cały etat czy tylko 1/2).