Interpretacja ministerstwa: Jeśli nie ma dokładnej daty, należy wpisać 31 grudnia ostatniego roku finansowania projektu.