Stanowisko ministerstwa:

Przez rozpoczęcie inwestycji budowlanej, należy rozumieć rozpoczęcie prac budowlanych.