W takiej sytuacji w rekordzie można zaktualizować nazwę Instytucji finansującej oraz wprowadzić korektę kwoty przyznanej na projekt, poprzez zwiększenie wartości przyznanych środków.