Do weryfikacji warunku, jaki procent (50% lub 75%) zajęć dydaktycznych prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako w podstawowym miejscu pracy.