Przyczyny takiej sytuacji mogą być następujące:

– dane kolumny lub dany dział nie są wyliczane przez system, ale uzupełniane poprzez import. W takiej sytuacji nie może być dla nich raportu z danych źródłowych, ponieważ system nie bazuje na źródłowym rejestrze, tylko na zaimportowanych danych,

– dla danego działu lub danej kolumny nie zostały wprowadzone żadne dane w rejestrze źródłowym (wykazie studentów, doktorantów lub pracowników). W takiej sytuacji należy uzupełnić rejestr źródłowy i poczekać na odświeżenie wyliczeń.