Informację tę podajemy w odniesieniu do pracowników – nauczycieli akademickich (bez względu na to, czy uczelnia stanowi ich podstawowe miejsce pracy, czy nie), a także w odniesieniu do tzw. innych osób prowadzących zajęcia.