Tak, zatrudnienie będzie można zamknąć dopiero po dacie ustania zatrudnienia. Natomiast datę końca obowiązywania umowy można zarejestrować w zakładce „Warunki zatrudnienia”.