Nie ma w taj chwili żadnej walidacji systemowej łączącej stanowisko pracownika ze złożonym oświadczeniem i nie jest ona przewidywana.