Wszystkie inne osoby prowadzące zajęcia powinny mieć uzupełnioną w systemie POL-on zakładkę „Kompetencje”.