Tak, należy podać wartość z umowy zawartej na szczeblu krajowym.