Tak, chodzi o informacje o planowanych zajęciach w całym roku akademickim. Należy je podawać według stanu z początku roku akademickiego.