Od sprawozdań za rok 2021 zastąpiono dla cudzoziemców kraj urodzenia krajem obywatelstwa.