Nie, w pensum dydaktycznym i w liczbie godzin zajęć nie należy uwzględniać zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych. W związku z tym nie należy rejestrować w module Pracownicy osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych na podstawie umów cywilno-prawnych.