Zgodnie ze stanowiskiem MEiN – tak, jeżeli osoby te mają przypisane zajęcia określone programem studiów, to należy je wykazać w module Pracownicy jako tzw. inne osoby prowadzące zajęcia.