Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa – tak, jeżeli osoby te mają przypisane zajęcia określone programem studiów, to należy je wykazać w module Pracownicy jako tzw. Inne osoby prowadzące zajęcia.