Edycja danych w starym POL-onie będzie sukcesywnie blokowana.
Dla modułów, które zostaną przeniesione do POL-onu 2.0 edycja możliwa będzie jedynie w nowym systemie.

Moduły, które obowiązywały do 2018 r. zostaną zarchiwizowane. Dane w nich mogą być nieaktualne. Zgodnie z ustawą 2.0, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on.

Szczegółowa lista modułów jest dostępna tutaj oraz na pulpicie użytkownika dostępnym po zalogowaniu do systemu POL-on 2.0.