Chodzi o osoby upoważnione do podpisywania dokumentów wskazanych w art. 349 ustawy 2.0.