Jeśli nie wypełnia już żadnych zadań, które określa art. 343 ust 1 ustawy 2.0 to znaczy, że należy zakończyć zatrudnienie takiego pracownika w POL-onie (ale oczywiście nie w uczelni – to nie jest to samo).