W systemie POL-on należy raportować inwestycje związane z zakupem, wytworzeniem lub rozbudową aparatury, której koszt przekracza 500 000 zł.

W przypadku inwestycji budowlanych, próg kwotowy nie obowiązuje. Należy raportować wszystkie inwestycje budowlane.  Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, remonty nie są inwestycjami budowlanymi.