Nie, w jednym czasie pracownik może mieć wpisane jedno obywatelstwo. W przypadku osoby z podwójnym obywatelstwem należy dokonać wyboru, które obywatelstwo wpisać do systemu.