Stare kody studiów widoczne w module kierunki zostały zamieszczone w celu ułatwienia poruszania się po nowym systemie, ale docelowo zostaną usunięte. Nowe uruchomienia rejestrujemy bez dodania starego kodu.