Sprawozdawczość powinien przejąć podmiot, który przejął uprawnienia.