Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, inne osoby prowadzące zajęcia są to wszystkie osoby prowadzące zajęcia, ale niebędące zatrudnione na umowę o pracę lub ogólnie niezatrudnione wcale. Nie ma przewidzianych limitów godzin prowadzonych zajęć, aby zarejestrować takie osoby.