Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, jeżeli student został przyjęty na drodze rekrutacji i jednocześnie otrzymał decyzję Dyrektora NAWA, należy wskazać tylko jedną podstawę przyjęcia i kształcenia cudzoziemca. W opisanej sytuacji zalecane jest podanie jako podstawy przyjęcia na studia decyzji Dyrektora NAWA. Dodatkowo zalecana jest korekta podstawy przyjęcia i kształcenia cudzoziemca, jeżeli po zarejestrowaniu studenta przyjętego na podstawie decyzji administracyjnej rektora w Systemie POL-on, otrzyma on decyzję Dyrektora NAWA, która obowiązuje w roku akademickim rozpoczęcia kształcenia.