Nie, osoby takie generalnie nie składają żadnego z ww. oświadczeń. Obowiązek złożenia oświadczeń o reprezentowaniu dyscypliny oraz o zaliczeniu do liczby N dotyczy tylko osób zatrudnionych w danym podmiocie w ramach stosunku pracy.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy osoba jest zatrudniona w podmiocie jednocześnie w ramach stosunku pracy oraz w charakterze innej osoby prowadzącej zajęcia. Wówczas obowiązek złożenia przez nią ww. oświadczeń wynika właśnie z zatrudnienia w ramach stosunku pracy.