Nie, taka informacja nie podlega rejestracji w POL-onie. Kwestie te reguluje statut uczelni.