Zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy 2.0 należy podać informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów. Do uczelni należy ocena, jakie kompetencje i doświadczenie spełniają ten warunek. System tego w żaden sposób nie waliduje.