Projektów finansowanych z dotacji czy subwencji nie należy sprawozdawać.