Zgodnie z interpretacją ministerstwa nie należy dokonywać zmian w systemie POL-on. Interpretację prezentowaną przez Radę Doskonałości Naukowej należy przyjąć w odniesieniu do nowo wszczynanych postępowań. Zobacz także: Jaką datę podmiot habilitujący powinien przyjąć za datę wszczęcia postepowania awansowego na stopień doktora habilitowanego? https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/jaka-date-podmiot-habilitujacy-powinien-przyjac-za-date-wszczecia-postepowania-awansowego-na-stopien-doktora-habilitowanego/)