Dotychczasowi studenci, którzy nie kontynuują studiów w roku akademickim 2019/2020 pozostają w Wykazie studentów.

W przypadku studentów kontynuujących studia zrealizowane semestry są widoczne w Wykazie studentów, a semestry 2019/2020 w Wykazie studentów 2019/2020.