Streszczenie projektu ma zawierać najbardziej istotne informacje na temat danego projektu. Może zawierać uzasadnienie powiązania projektu z dyscypliną.