Miejsce zamieszkania studenta (miasto/wieś) dotyczy miejsca zamieszkania, które zostało wskazane przez kandydata na studia w podaniu (ankiecie) rekrutacyjnej. Wartość ta nie zmienia się w wyniku wznowienia studiów, zmiany formy bądź kierunku studiów.