Dane z hurtowni danych dostępne na platformie RAD-on są publiczne i mogą być ponownie wykorzystane w innych bazach/systemach. Dobrą praktyką w tym względzie jest podanie źródła.