Obsługa takich kierunków jest uzgadniana indywidualnie pomiędzy uczelnią a MNiSW.