Jeżeli absolwent nie będzie już rejestrowany na kolejny semestr akademicki 2019/2020 (co wiązałoby się z koniecznością przypisania do nowego kierunku), ale będzie się bronił w okresie od października 2019 r., wystarczy uzupełnić informacje o uzyskaniu tytułu zawodowego w dotychczasowym systemie.