Zestawienie dotyczy postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych od 1.10.2019 r. Proces publikowania informacji o tych postępowaniach dzieli się na dwa etapy:

  1. etap złożenia wniosku do RDN, w którym podawane są dane o kandydacie (w pliku xls „Dane postępowań”) oraz udostępnienia wniosku o wszczęcie postępowania („Wnioski o nadanie tytułu profesora”);
  2. etap sporządzenia recenzji, w którym w pliku xls aktualizowane są dane o powołanych recenzentach oraz udostępniane są sporządzone recenzje („opinie recenzentów”).

W związku z powyższym – liczba recenzji nie jest równa liczbie wszystkich osób, które złożyły wniosek o wszczęcie postępowania. Nowe recenzje są cyklicznie udostępniane, zgodnie z tokiem poszczególnych postępowań.