Jeżeli student nie jest rejestrowany na nowy semestr (czeka tylko na obronę pracy dyplomowej), to po obronie należy zaktualizować dane studenta w dotychczasowym wykazie studentów (data obrony, uzyskany tytuł, numer dyplomu).

Jeżeli student jest rejestrowany na nowy semestr w roku akademickim 2019/2020, to wówczas musi być zarejestrowany na kierunku dostosowanym lub zmigrowanym.