Jeśli w ramach danego kierunku studiów dany pracownik realizuje tylko zajęcia w ramach studiów niestacjonarnych, należy go przypisać do tego kierunku, w ramach którego realizuje te zajęcia, ale w polu, „Liczba godzin zajęć” należy przy tej osobie wpisać „0”.

UWAGA! Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją MNiSW w szczególnych przypadkach, gdy uczelnia już wprowadziła informacje za rok 2018/2019 lub 2019/2020 bez uwzględnienia powyższej zasady (tj. podania liczby godzin zajęć o wartości „0” dla studiów niestacjonarnych, jeśli pracownik nie prowadzi zajęć na studiach stacjonarnych na tym samym kierunku), to nie ma konieczności dokonywania korekt. Jest to dozwolone pod warunkiem, że uczelnia prawidłowo wykaże liczbę godzin zajęć w kontekście modułu „Kierunki studiów” – zgodnie z trybem stacjonarnym. JEDNAKŻE W PRZYPADKU ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 NALEŻY KONIECZNIE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYMI WYTYCZNYMI.