W tej sytuacji jako podmiot finansujący wskazuje się NCBiR, natomiast w źródle finansowania wskazuje się źródło pochodzenia środków.