W systemie POL-on do końca marca 2020 r. uczelnia ma obowiązek zaraportowania danych wstecznie, począwszy od 1 października 2018 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. uczelnie mają obowiązek raportowania danych studenta na bieżąco.

Statystyki GUS będą wyliczane na podstawie stanu na dzień 31 grudnia.

Podstawa prawna: art. 219 ust. 6 przepisów wprowadzających; art. 354 ust. 2, 4 i 5 ustawy 2.0; § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on.