Zgodnie z rozporządzeniem do systemu wprowadzamy dane „o podmiotach realizujących projekt mających siedzibę na terytorium RP”.

W systemie możliwe jest dodanie Lidera projektu będącego  jednostką zagraniczną – w celu wskazania lidera z zagranicy, bez konieczności wypełniania dla niego danych.