Tak. Jeśli student nie kontynuuje studiów w roku akademickim 2019/2020, rozliczamy go za pomocą kodu kierunek ID. Jeżeli kontynuuje – posługujemy się starym kodem kierunek ID oraz kodem uruchomienia. Jeżeli są to nowe studia, rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 posługujemy się tylko kodem uruchomienia.