Nie, raz wybranego stopnia doktora lub doktora habilitowanego, o nadanie którego toczy się postępowanie awansowe, nie można skorygować. W razie pomyłki należy zarejestrować nowe postępowanie awansowe, już z właściwym stopniem.