Niezależnie od tego czy jest się podmiotem współrealizującym, czy też liderem, całkowitą kwotę przyznaną na projekt – czyli dla wszystkich współrealizatorów wprowadzamy w części Instytucji finansującej, natomiast przydział środków dla poszczególnych współrealizatorów wprowadzamy w części podmiotów realizujących.