Rejestracji w systemie POL-on podlegają studenci po immatrykulacji (ślubowaniu). Jeżeli osoba została zrekrutowana, ale nie złożyła ślubowania, a tym samym nie nabyła uprawnień studenta, nie podlega rejestracji w POL-onie.