Wyniki dla Pracownicy

130 Results

Jak rozpatrywać duże realizacje konserwatorskie, w którym głównym autorem przedsięwzięcia jest kierownik projektu badawczo-konserwatorskiego oraz mamy zespół naszych pracowników, wykonujących projekt wg zamysłu kierownika (wszyscy zaliczani do N w naszej ASP). Czy takie osiągnięcie konserwatorskie może zgłosić każdy uczestnik projektu czy tylko kierownik jako główny autor/pomysłodawca realizacji konserwatorskiej. Czy tu mamy do czynienia ze współautorstwem i wypełnianiem udziałów w osiągnięciu?