Powrót do listy

Propozycje zmian w imporcie masowym plików XML na nowy rok akademicki

Na stronach pomocy techninczej opublikowana została propozycja zmian w plikach masowego importu danych XML w związku z nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. W ramach wersji 7.0 importu masowego przewidywane są modyfikacje w zakresie:

– Rozszerzenia danych o pracownikach o informacje na temat prawomocnych kar dyscyplinarnych

– W rejestrze studentów i doktorantów uwzględnienia informacji o kategoriach cudzoziemców w związku z art. 170c w ust. 2 pkt 4 nowelizowanej ustawy

Dla studentów studiów interdyscyplinarnych oraz doktorantów studiów środowiskowych dodanie atrybutu jednostki, która prowadzi kształcenie

– W celu uwiarygodnienia wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej  wprowadzenie dla studentów dodatkowych atrybutów określających trwającą procedurę odwoływania od skreślenia oraz znacznik identyfikujący studentów na ostatnim roku studiów bez złożonej pracy dyplomowej (ujednoznacznienie dotychczasowego sposobu raportowania)

– Dla doktorantów uwzględnienie informacji o pozostawaniu w stosunku pracy z uczelnią w związku z art. 201a ust. 2 pkt 9 znowelizowanej ustawy

– Uwzględnienie dla doktorantów informacji o dziedzienie/dyscyplinie studiów, w której realizują swoje studia doktoranckie

– Wprowadzenie dodatkowej sekcji zewnętrznych identyfikatorów pracowników w zewnętrznych systemach (takich jak np. Web of Science)

Planowany termin wdrożenia zmian jest związany z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w październiku 2016 roku.

 

Ponieważ na obecnym etapie nie są jeszcze znane rozporządzenia wykonawcze do ustawy prosimy traktować przedstawioną wersję jako propozycję. Dodatkowo zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez Elektroniczny system zgłoszeń