← Powrót

Student oczekuje na obronę nie będąc skreślanym (zaliczył zajęcia, złożył pracę, zachowuje status studenta)