Dokumentacja masowego importu danych Dokumentacja masowego importu danych

Testowanie importu

Pod adresem http://polon-demo.opi.org.pl dostępna jest testowa wersja systemu POL-on, która umożliwia przetestowanie procedury importu bez naruszania danych znajdujących się w systemie produkcyjnym. Dane w systemie testowym są automatycznie odświeżane (kopiowane z serwera produkcyjnego) w dniach 1 i 15 każdego miesiąca. Dostęp do systemu (login i hasło) jest taki sam jak do systemu produkcyjnego.

W okresie od grudnia 2018 do lutego 2019 z uwagi wiele obowiązków ciążących na uczelniach i jednostkach naukowych odświeżanie środowiska demo będzie odbywało się w cyklu tygodniowym, w każdy roboczy poniedziałek.

 

Wersje archiwalne

Wersja 7.5.0
Wersja 7.0.1
Wersja 6.1.2
Wersja 6.1.1
Wersja 6.1
Wersja 6.0.3
Wersja 6.0.2
Wersja 6.0.1
Wersja 4.0.6
Wersja 4.0.5
Wersja 4.0.2
  • Plik opisujący propozycje zmian w masowym imporcie danych xml w wersji 4.0.2 (dokument pdf)
  • Definicje schematów importu xml; wersja 4.0.2 (plik xsd_4.0.2 zip)
  • Odpowiedzi na przesłane do OPI PIB pytania dotyczące propozycji zmian w masowym imporcie plików xml (dokument pdf)
Wersja 4.0 oraz 4.0.1
  • Plik opisujący propozycje zmian w masowym imporcie danych xml w wersji 4.0 (dokument pdf)
  • Plik opisujący propozycje zmian w masowym imporcie danych xml w wersji 4.0.1 (dokument pdf)
  • Definicje schematów importu xml; wersja 4.0 (plik xsd_4.0 zip)
  • Definicje schematów importu xml; wersja 4.0.1 (plik xsd_4.0.1 zip)
Dokumenty wspólne
Wersja 2.0
Wersja 2.1