Powrót do listy

Zmiany w modułach Studenci, Absolwenci, Doktoranci, Pracownicy oraz w imporcie masowym

Informujemy, iż w dniu 18 listopada 2014 r. wdrożona została nowa wersja oprogramowania dostosowująca system POL‑on do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Zmiany zostały wdrożone równocześnie na środowisku testowym POL‑on demo
 

W przypadku uczelni i jednostek używających do zasilania danych systemu importu masowego z plików w formacie XML stanowczo rekomendujemy sprawdzenie Państwa plików na środowisku testowym.

W skład wersji wchodzą następujące zmiany:

 1. Uruchomienie nowego modułu Doktoranci wraz z opcją importu masowego
 2. Uruchomienie modułu Absolwenci stanowiącego rozszerzenie danych zbieranych o studentach
 3. Modyfikacje w module Studenci

  • Rozszerzenie zakresu zbieranych danych osobowych;
  • Umożliwienie wprowadzania danych o studentach uczelniom  prowadzonym przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujące dotacje i inne środki z budżetu państwa,
  • Rozszerzenie zakresu danych studiów studenta;
  • Usunięcie pola określające odpłatność za drugi kierunek studiów;
  • Umożliwienie zaraportowania studenta ze wskazaniem na kształcenie w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (ISM);
  • Dodanie pola informacyjnego w studiowaniu (notatka);
  • Wprowadzenie możliwość rejestracji na studia interdyscyplinarne;
  • Modyfikacja przypisania pomocy materialnej do miesięcy roku kalendarzowego niezależne od semestrów studiów
 4. Modyfikacje w module Pracownicy

  • Rozszerzenie zakresu zbieranych danych osobowych;
  • Modyfikacje w modelu zatrudnienia;
  • Dodanie pole informacyjnego do zatrudnienia (notatka);
  • Dodanie nowej informacji dotyczącej rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum dydaktyczne;
  • Modyfikacja reguły związanych z kontrolą i przypisaniem do minimum kadrowego;
  • Zmodyfikowano sposób raportowania i zakres funkcji pełnionych przez pracownika;
  • Zmodyfikowano zasady obsługi zgody na dodatkowe zatrudnienie
 5. Modyfikacje w imporcie masowym (opis zmian, dokumentacja)

  • Umożliwiono import całodobowy;
  • Zmieniono schemat plików XML;
  • Udostępniono eksport danych studentów zgodny z nowym schematem XML;
  • Wprowadzono mechanizm usług wywoływanych z poziomu plików XML;

W terminie około 11 grudnia udostępnione zostaną Państwu dodatkowe funkcjonalności wspomagające proces uzupełnienia danych w systemie, takie jak:

 • Mechanizm automatycznego wyliczania atrybutów płci i roku urodzenia z pola PESEL dla studentów dotychczas wprowadzonych do systemu;
 • Obsługa studentów przypisanych w ramach tzw. rekrutacji bez podziału na kierunki;
 • Modyfikacje w zakresie uprawnienia do nadawania stopni naukowych;
 • Eksport danych pracowników w formacie XML;
 • Mechanizm wskazywania rekordów jako ar